என் காதலன் என்னை குடுக்கிறான்.

0 ਵਿਚਾਰ
என் காதலன் என்னை குடுக்கிறான்.

Middle-East video

2023-01-02 03:08:58
மை பாய்பிரண்ட் என்னை ஃபெடிஷ் செய்கிறார். ஆனால் ஜூன் நடுப்பகுதியில், அந்த புகைப்படம் ஏற்கனவே அகற்றப்பட்டது. இது ஒரு அவமானம் என்றாலும்… அது சரியான யோசனையா இல்லையா என்பதை நான் தீர்மானிக்கும் முன் நான் அதைப் பார்க்க வேண்டும்.