பிறப்புறுப்பு விளையாட்டு மற்றும் சுயஇன்பம்

70 ਵਿਚਾਰ
பிறப்புறுப்பு விளையாட்டு மற்றும் சுயஇன்பம்

Middle-East video

2023-01-08 10:06:18
பிறப்புறுப்பு சுயஇன்பம் மற்றும் விளையாட்டு. கேத்ரின் கே. ஸ்மித், MD, PhD, EHS, PhD மற்றும் MA, MPH, ஒரு மருத்துவ உளவியலாளர் மற்றும் மனநலப் பயிற்சியாளர்களுக்கான கையேட்டின் ஆசிரியர் ஆவார். அவளுடைய புத்தகங்கள்